Katrin SAKS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 07-04-2014 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 07-04-2014 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Естония)

членове 

  • 14-04-2014 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 14-04-2014 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

Заместник 

  • 11-04-2014 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие
  • 11-04-2014 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Декларации 

Декларация за финансови интереси