Cristian STĂNESCU : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-2007 / 14-01-2007 : Независими членове
  • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Група Идентичност, Традиция, Суверенитет - Член
  • 14-11-2007 / 09-12-2007 : Независими членове

Национални партии 

  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul România Mare (Румъния)

членове 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова

Заместник 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по регионално развитие
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно расистките и ксенофобски нападки на Maurizio Zamparini  
- P6_DCL(2007)0038 - Отпаднала  
Cristian STĂNESCU  
Дата на внасяне : 28-03-2007
Срок : 28-06-2007
Брой подписали : 6 - 29-06-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.