Gheorghe Vergil ȘERBU : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (Румъния)

членове 

  • 18-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по култура и образование
  • 21-06-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен

Заместник 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по регионално развитие
  • 20-06-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с Беларус

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.