Joop POST : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-03-2007 / 16-10-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 01-03-2007 / 16-10-2007 : Christen Democratisch Appèl (Нидерландия)

членове 

  • 15-03-2007 / 16-10-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 28-03-2007 / 16-10-2007 : Комисия по рибно стопанство
  • 26-04-2007 / 16-10-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

  • 20-03-2007 / 16-10-2007 : Комисия по култура и образование
  • 24-04-2007 / 16-10-2007 : Делегация за връзки с Израел

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.