Vasile PUȘCAȘ : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 09-03-2007 / 01-05-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 09-03-2007 / 01-05-2007 : Partidul Social Democrat (Румъния)

членове 

  • 23-04-2007 / 01-05-2007 : Комисия по бюджети
  • 23-04-2007 / 01-05-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

Заместник 

  • 10-04-2007 / 01-05-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 10-04-2007 / 01-05-2007 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия