Slavi BINEV : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 10-12-2012 : Независими членове
 • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател/Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 27-09-2011 : Атака (България)
 • 28-09-2011 / 20-05-2012 : - (България)
 • 21-05-2012 / 19-01-2014 : Гражданско Обединение за Реална Демокрация / Консервативна Партия Движение на Успеха (България)
 • 20-01-2014 / 30-06-2014 : Национален фронт за спасение на България (България)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-09-2009 / 10-12-2012 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 19-01-2012 / 10-12-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 09-01-2013 / 02-06-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
 • 10-01-2013 / 29-09-2013 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Япония
 • 30-09-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно въвеждането на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз  
- P7_DCL(2011)0050 - Приета  
Слави БИНЕВ , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Дата на внасяне : 30-11-2011
Срок : 15-03-2012
Дата на приемане : 15-03-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0097
Брой подписали : 415 - 15-03-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни