• Emmanouil   ANGELAKAS  

Emmanouil ANGELAKAS : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за обявяване на 2011 г. за Европейска година на доброволчеството  
- P6_DCL(2008)0030 - Приета  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Дата на внасяне : 09-04-2008
Срок : 15-07-2008
Дата на приемане : 02-09-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0389
Брой подписали : 454 - 10-07-2008