Georgios GEORGIOU : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-10-2007 / 09-10-2007 : Група Независимост/Демокрация - Член
 • 10-10-2007 / 06-07-2009 : Група Независимост/Демокрация - Член на бюрото

Национални партии 

 • 01-10-2007 / 06-07-2009 : Laikos Orthodoxos Synagermos - G. Karatzaferis (Гърция)

Заместник-председател 

 • 21-11-2007 / 06-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

членове 

 • 22-10-2007 / 20-11-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 22-10-2007 / 06-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 22-10-2007 / 06-07-2009 : Делегация за връзки с Иран
 • 22-10-2007 / 06-07-2009 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 22-10-2007 / 06-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 11-10-2007 / 06-07-2009 : Комисия по бюджети
 • 11-10-2007 / 06-07-2009 : Комисия по петиции

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.