Sorin FRUNZĂVERDE : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 10-12-2007 / 07-01-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 08-01-2008 / 04-06-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Румъния)
 • 08-04-2008 / 04-06-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Румъния)

Заместник-председател 

 • 10-01-2008 / 04-06-2008 : Подкомисия по сигурност и отбрана

членове 

 • 12-12-2007 / 09-01-2008 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 13-12-2007 / 04-06-2008 : Комисия по външни работи
 • 18-12-2007 / 04-06-2008 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа
 • 16-01-2008 / 04-06-2008 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

Заместник 

 • 12-12-2007 / 08-01-2008 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 18-12-2007 / 08-01-2008 : Делегация за връзки с Япония
 • 09-01-2008 / 04-06-2008 : Комисия по развитие

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.