Mihaela POPA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Румъния)
  • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Румъния)

членове 

  • 13-12-2007 / 18-12-2008 : Комисия по култура и образование
  • 18-02-2008 / 18-12-2008 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова

Заместник 

  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Комисия по развитие
  • 18-12-2007 / 18-12-2008 : Делегация за връзки с Беларус

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.