Nicodim BULZESC : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Румъния)
  • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Румъния)

членове 

  • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование
  • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за здравната грамотност  
- P6_DCL(2008)0095 - Отпаднала  
Nicodim BULZESC , Cristian-Silviu BUŞOI , Jules MAATEN  
Дата на внасяне : 17-11-2008
Срок : 12-03-2009
Брой подписали : 97 - 12-03-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.