• Urszula   GACEK  

Urszula GACEK : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за премахване на визовия режим от страна на Съединените щати за гражданите на държавите-членки на ЕС  
- P6_DCL(2009)0024 - Отпаднала  
Душана ЗДРАВКОВА , Urszula GACEK , Marian-Jean MARINESCU , Panayiotis DEMETRIOU , Stavros LAMBRINIDIS  
Дата на внасяне : 18-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 71 - 08-05-2009