Patsy SÖRENSEN : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 07-01-2004 : Anders gaan arbeiden, leven en vrijen (Белгия)
  • 08-01-2004 / 19-07-2004 : Indépendant (Белгия)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности
  • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament "For further actions in the fight against trafficking in women" - Committee on Women's Rights and Equal Opportunities EN  
- A5-0127/2000 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128