Ilkka SUOMINEN : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 29-09-1999 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 30-09-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Заместник-председател

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Председател 

 • 22-07-1999 / 06-10-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония

членове 

 • 21-07-1999 / 07-10-1999 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 22-07-1999 / 06-10-1999 : Съвет на председателите на делегации
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония

Заместник 

 • 21-07-1999 / 10-02-2000 : Комисия по конституционни въпроси
 • 10-02-2000 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the use of abbreviations EN  
- P5_DCL(2000)0005 - Отпаднала  
Piia-Noora KAUPPI , Marjo MATIKAINEN-KALLSTRÖM , Ilkka SUOMINEN , Ari VATANEN , Eija-Riitta KORHOLA  
Дата на внасяне : 22-03-2000
Срок : 22-06-2000
Брой подписали : 33 - 22-06-2000