Mikko PESÄLÄ : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Suomen Keskusta (Финландия)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on Arctic agriculture - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0463/2003 -  
-
AGRI 
Report on the proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1255/1999 on the common organisation of the market in milk and milk products - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0081/2000 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128