Margot KESSLER : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по петициите
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по развитие и сътрудничество

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report I. on the proposal for a Council decision establishing a second phase of the programme of incentives and exchanges, training and cooperation for the legal practitioners (Grotius II - General and Criminal) (COM(2000)0828 - C5-0754/2000 - 2000/0339(CNS)); II.on the proposal for a Council decision establishing a second phase of the programme of incentives, exchanges, training and cooperation for law enforcement authorities (Oisin II) (COM(2000)0828 - C5-0755/2000 -2000/0340(CNS)); III.on the proposal for a Council decision establishing a second phase of the programme of incentives, exchanges, training and cooperation for persons responsible for combating trade in human beings and the sexual exploitation of children (Stop II) (COM(2000)0828 - C5-0756/00 - 2000/0341(CNS)); IV. on the proposal for a Council decision establishing a programme of incentives and exchanges, training and cooperation for the prevention of crime (Hippokrates) (COM(2000)0786-C5-0753/2000 - 2000/0304(CNS)) - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0094/2001 -  
-
LIBE 
Report on the proposal for a Council Decision establishing a European Judicial Network in civil and commercial matters - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0091/2001 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the health risks of silicone implants EN  
- P5_DCL(2000)0014 - Отпаднала  
Margot KESSLER  
Дата на внасяне : 02-10-2000
Срок : 02-01-2001
Брой подписали : 58 - 02-01-2001