Per-Arne ARVIDSSON : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Moderata samlingspartiet (Швеция)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
 • 17-01-2002 / 23-10-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 23-10-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council directive amending for the 22nd time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phtalates) and amending Council Directive 88/378/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0149/2000 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128