Karsten KNOLLE : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128