Gabriele STAUNER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 30-10-2013 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 30-10-2013 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

членове 

  • 18-11-2013 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 09-12-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
  • 09-12-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

  • 06-11-2013 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 04-12-2013 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
  • 04-12-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Канада

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси