Ilka SCHRÖDER : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 27-09-2001 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член
 • 28-09-2001 / 19-07-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 31-08-2000 : Bündnis 90/die Grünen (Германия)
 • 01-09-2000 / 19-07-2004 : parteilos (Германия)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Югоизточна Европа

Заместник 

 • 22-07-1999 / 27-09-2001 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

PROPOSITION DE RESOLUTION sur la situation des droits de l'homme au Guatemala FR  
- B5-0228/2002  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128