André BRIE : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 04-10-2006 : Partei des Demokratischen Sozialismus (Германия)
 • 05-10-2006 / 04-10-2007 : Linkspartei.PDS (Германия)
 • 05-10-2007 / 13-07-2009 : DIE LINKE. (Германия)

Председател 

 • 21-09-2004 / 14-03-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Съвет на председателите на делегации
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Афганистан

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 14-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по петициите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Израел
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по петициите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по петиции
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Израел

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подобряването на състоянието на правата на човека на иранските кюрди  
- P6_DCL(2009)0035 - Отпаднала  
André BRIE , Paulo CASACA , Bill NEWTON DUNN , Николай МЛАДЕНОВ  
Дата на внасяне : 23-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 48 - 08-05-2009
Писмена декларация срещу нехуманните методи на съкращаване на служители, прилагани от швейцарския концерн Novartis  
- P6_DCL(2008)0021 - Отпаднала  
Herbert BÖSCH , Harald ETTL , Stephen HUGHES , André BRIE , Othmar KARAS  
Дата на внасяне : 10-03-2008
Срок : 19-06-2008
Брой подписали : 85 - 19-06-2008
Писмена декларация on the punitive treatment of political and human rights activists in parts of India EN  
- P6_DCL(2006)0030 - Отпаднала  
Caroline LUCAS , Jean LAMBERT , André BRIE  
Дата на внасяне : 26-04-2006
Срок : 26-07-2006
Брой подписали : 33 - 26-07-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.