Adeline HAZAN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 17-05-2008 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 17-05-2008 : Parti socialiste (Франция)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 15-09-2004 / 17-05-2008 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 17-05-2008 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-03-2007 / 17-05-2008 : Делегация за връзки с държавите от Машрека

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 31-01-2007 / 19-02-2008 : Комисия по правни въпроси
 • 14-03-2007 / 17-05-2008 : Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)
 • 20-02-2008 / 17-05-2008 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата срещу трафика и експлоатацията на деца в областта на футбола  
- P6_DCL(2007)0037 - Отпаднала  
Ivo BELET , Jean-Luc BENNAHMIAS , Adeline HAZAN , Guy BONO , Patrick GAUBERT  
Дата на внасяне : 28-03-2007
Срок : 28-06-2007
Брой подписали : 176 - 29-06-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.