Mónica RIDRUEJO : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 12-11-2001 : Partido Popular (Испания)
 • 13-11-2001 / 19-07-2004 : Partido Popular (Indepediente) (Испания)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 17-01-2002 / 27-02-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 04-02-2002 / 12-05-2002 : Комисия по бюджетен контрол
 • 07-02-2002 / 07-05-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Югоизточна Европа
 • 13-05-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

 • 21-07-1999 / 07-02-2001 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 17-01-2002 / 24-04-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 08-05-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128