Alejandro AGAG LONGO : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 09-04-2000 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 10-04-2000 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 08-03-2002 / 11-04-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 11-04-2002 : Partido Popular (Испания)

Заместник-председател 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 17-01-2002 / 11-04-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 07-02-2002 / 11-04-2002 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна и ЕС-Молдова и Делегация за връзки с Беларус

Заместник 

 • 21-07-1999 / 03-11-1999 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
 • 17-01-2002 / 11-04-2002 : Комисия по петициите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128