Juan OJEDA SANZ : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Испания)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Япония
  • 05-10-2000 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Югоизточна Европа

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a Council regulation on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the extension of the 2000-2001 Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Revolutionary People's Republic of Guinea on fishing off the Guinean coast for the period 1 January 2003 to 31 December 2003 - Committee on Fisheries EN  
- A5-0264/2003 -  
-
PECH 
Report on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on rail transport statistics - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0265/2001 -  
-
RETT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN en nombre del Grupo :PPEDE ES  
- B5-0149/2000  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128