Manuel PÉREZ ÁLVAREZ : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Испания)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 06-10-1999 / 11-11-1999 : Делегация за връзки с Канада
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Канада
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

Заместник 

 • 21-07-1999 / 01-09-1999 : Комисия по рибно стопанство
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 17-01-2002 / 24-04-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 25-04-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128