Cristina GARCÍA-ORCOYEN TORMO : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Испания)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 06-10-1999 / 04-10-2000 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 05-10-2000 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 07-03-2002 / 07-05-2002 : Делегация за връзки със страните от Югоизточна Европа
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

Заместник 

 • 21-07-1999 / 03-11-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
 • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Временна комисия по шапа
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council regulation allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) - Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0033/2001 -  
-
ENVI 
Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a European Parliament and Council Regulation allowing voluntary participation by organisations in a Community Eco-Management and audit scheme (EMAS) - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0165/2000 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

MOTION FOR A RESOLUTION ON CLIMATE CHANGE EN  
- B5-0287/2001  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128