François BAYROU : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 16-06-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 16-06-2002 : Union pour la démocratie française (Франция)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по конституционни въпроси
  • 17-01-2002 / 16-06-2002 : Комисия по конституционни въпроси

Заместник 

  • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
  • 17-01-2002 / 16-06-2002 : Комисия по бюджетите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on racism, xenophobia and anti-Semitism EN  
- P5_DCL(2000)0019 - Отпаднала  
Sir Graham WATSON , Daniel COHN-BENDIT , François BAYROU , John HUME , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Дата на внасяне : 14-11-2000
Срок : 14-02-2001
Брой подписали : 211 - 14-02-2001