Carlos RIPOLL Y MARTÍNEZ DE BEDOYA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 01-04-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 01-04-2004 : Partido Popular (Испания)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
  • 17-01-2002 / 01-04-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 07-02-2002 / 01-04-2004 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
  • 20-11-2003 / 28-03-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 17-01-2002 / 01-04-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the Annual Report on the Cohesion Fund 1998 - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0140/2000 -  
-
RETT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128