André FANTON : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейския демократичен алианс - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Rassemblement pour la République (Франция)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 21-01-1987 / 07-04-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 08-04-1987 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

Заместник 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по институционални въпроси