Luis BERENGUER FUSTER : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Председател 

 • 30-06-2003 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 17-01-2002 / 05-02-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 07-02-2002 / 29-06-2003 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 30-06-2003 / 19-07-2004 : Съвет на председателите на комисии

Заместник 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Временна комисия по човешка генетика и други нови технологии в съвременната медицина
 • 17-01-2002 / 05-02-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128