Charles PASQUA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Съюза за Европа на нациите - Председател

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rassemblement pour la France (Франция)

членове 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Председателски съвет
 • 21-07-1999 / 14-02-2000 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 14-02-2000 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетен контрол

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the plight of the hostages in Colombia EN  
- P5_DCL(2004)0028 - Отпаднала  
Hans-Gert PÖTTERING , Enrique BARÓN CRESPO , Sir Graham WATSON , Charles PASQUA  
Дата на внасяне : 31-03-2004
Срок : 31-03-2004
Брой подписали : 203 - 06-05-2004