Marie-Françoise GARAUD : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : sans étiquette (Франция)

членове 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Председателски съвет
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър

Заместник 

  • 22-07-1999 / 16-09-1999 : Комисия по бюджетите
  • 16-11-2000 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11