William ABITBOL : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 14-03-2001 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член
  • 15-03-2001 / 19-07-2004 : Група за Европа на демокрациите и многообразието - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rassemblement pour la France (Франция)

Заместник-председател 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси

членове 

  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
  • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Комисия по конституционни въпроси
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Югоизточна Европа

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-03-2001 : Комисия по конституционни въпроси
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128