Florence KUNTZ : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 14-03-2001 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член
 • 15-03-2001 / 19-07-2004 : Група за Европа на демокрациите и многообразието - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rassemblement pour la France (Франция)

Заместник-председател 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния

членове 

 • 21-07-1999 / 04-10-1999 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-03-2001 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 10-09-2001 / 14-01-2002 : Комисия по конституционни въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128