Gorka KNÖRR BORRÀS : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 07-06-2001 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 07-06-2001 : Eusko Alkartasuna (Испания)

членове 

  • 21-07-1999 / 07-06-2001 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 28-09-1999 / 07-06-2001 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

Заместник 

  • 22-07-1999 / 07-06-2001 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a a the European Parliament and Council regulation modifying the common principles of the European system of national and regional accounts in the Community (ESA 95) as concerns taxes and social contributions and amending Council regulation (EC) No 2223/96 - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0230/2000 -  
-
ECON 
Report on the proposal for a European Parliament and Council Regulation clarifyng Council Regulation (EC) No 2223/96 as concerns principles for recording taxes and social contributions - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0073/2000 -  
-
ECON 
Report on a proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 3605/93 on the application of the Protocol on the excessive deficit procedure annexed to the Treaty establishing the European Community - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0013/2000 -  
-
ECON 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128