Koldo GOROSTIAGA ATXALANDABASO : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 21-07-1999 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euskal Herritarrok (Испания)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

Заместник 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 17-01-2002 / 11-03-2003 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 12-03-2003 / 19-07-2004 : Комисия по развитие и сътрудничество

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128