Alima BOUMEDIENE-THIERY : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Франция)

Заместник-председател 

 • 21-11-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 24-10-2002 / 20-11-2002 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

 • 22-07-1999 / 17-01-2001 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the Commission report on the implementation of Directives 90/364, 90/365 and 93/96 (right of residence) and on the communication from the Commission on the special measures concerning the movement and residence of citizens of the Union which are justified on grounds of public policy, public security or public health - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Hom Affairs EN  
- A5-0207/2000 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the deaths of Sikh civilians in Panjaab and India in 1984 EN  
- P5_DCL(2004)0032 - Отпаднала  
Jean LAMBERT , Caroline LUCAS , Matti WUORI , Alima BOUMEDIENE-THIERY  
Дата на внасяне : 19-04-2004
Срок : 06-05-2004
Брой подписали : 30 - 06-05-2004
Писмена декларация on religious rights and freedoms in France and the European Union EN  
- P5_DCL(2004)0014 - Отпаднала  
Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT  
Дата на внасяне : 20-02-2004
Срок : 06-05-2004
Брой подписали : 50 - 06-05-2004