Dana Rosemary SCALLON : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Independent (Ирландия)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 08-03-2001 / 29-11-2001 : Временна комисия по човешка генетика и други нови технологии в съвременната медицина
  • 17-01-2002 / 29-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on child protection in the context of paraphilias EN  
- P5_DCL(2004)0022 - Отпаднала  
Dana Rosemary SCALLON , Hiltrud BREYER , Johannes BLOKLAND  
Дата на внасяне : 22-03-2004
Срок : 06-05-2004
Брой подписали : 80 - 06-05-2004
Писмена декларация on the protection of children in the Middle East EN  
- P5_DCL(2000)0018 - Отпаднала  
Marie-Thérèse HERMANGE , Marie-Noëlle LIENEMANN , Elizabeth MONTFORT , Dana Rosemary SCALLON , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU  
Дата на внасяне : 31-10-2000
Срок : 31-01-2001
Брой подписали : 101 - 31-01-2001