Yves PIÉTRASANTA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 02-02-2004 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 02-02-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Франция)

Заместник-председател 

  • 23-01-2002 / 02-02-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
  • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 07-02-2002 / 02-02-2004 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по рибно стопанство
  • 17-01-2002 / 02-02-2004 : Комисия по рибно стопанство

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on restoration of rights and justice in the case of the Bhopal disaster in India EN  
- P5_DCL(2003)0025 - Отпаднала  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Inger SCHÖRLING , Paul A.A.J.G. LANNOYE , Gérard ONESTA , Yves PIÉTRASANTA  
Дата на внасяне : 29-10-2003
Срок : 29-01-2004
Брой подписали : 36 - 29-01-2004
Писмена декларация on a Community environmental education module in schools EN  
- P5_DCL(2002)0009 - Отпаднала  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Yves PIÉTRASANTA , Marialiese FLEMMING , Myrsini ZORBA  
Дата на внасяне : 23-05-2002
Срок : 23-08-2002
Брой подписали : 29 - 23-08-2002