Francesco FIORI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 29-09-1999 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 30-09-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Заместник-председател

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Италия)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Временна комисия по човешка генетика и други нови технологии в съвременната медицина
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Временна комисия по шапа
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the trade in dog and cat furs EN  
- P5_DCL(2002)0001 - Отпаднала  
Generoso ANDRIA , Francesco FIORI , Charles TANNOCK , Monica FRASSONI , Fiorella GHILARDOTTI  
Дата на внасяне : 16-01-2002
Срок : 16-04-2002
Брой подписали : 128 - 16-04-2002