• Guido   BODRATO  

Guido BODRATO : Предложения за резолюции - 5-и парламентарен мандат 

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

PROPOSTA DI RISOLUZIONE SULLA CATASTROFE AEREA DI USTICA IT  
- B5-0176/1999