• Guido   BODRATO  

Guido BODRATO : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 5-и парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the fight against terrorism and respect for human rights EN  
- P5_DCL(2002)0004 - Отпаднала  
Massimo CARRARO , Fiorella GHILARDOTTI , Guido BODRATO , Luigi COCILOVO  
Дата на внасяне : 12-03-2002
Срок : 12-06-2002
Брой подписали : 27 - 13-06-2002