Rocco BUTTIGLIONE : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 10-06-2001 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 10-06-2001 : Cristiani democratici uniti (Италия)

членове 

  • 21-07-1999 / 10-06-2001 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
  • 06-10-1999 / 10-06-2001 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
  • 13-12-2000 / 10-06-2001 : Временна комисия по човешка генетика и други нови технологии в съвременната медицина

Заместник 

  • 21-07-1999 / 10-06-2001 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 08-10-1999 / 10-06-2001 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
  • 08-10-1999 / 10-06-2001 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Латвия
  • 06-07-2000 / 10-06-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Motion for a resolution on Iraq EN  
- B5-0626/2000  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128