Roseline VACHETTA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Ligue Communiste Révolutionnaire (Франция)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le quatrième Somtnet Asie‑Europe ("ASEM 4") à Copenhague les 23 et 24 septembre 2002 FR  
- B5-0462/2002  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128