Michel RAYMOND : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 01-04-2004 : Група за Европа на демокрациите и многообразието - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 01-04-2004 : Chasse, Pêche, Nature, Traditions (Франция)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
  • 17-01-2002 / 01-04-2004 : Комисия по бюджетите
  • 07-02-2002 / 01-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
  • 17-01-2002 / 01-04-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128