Yves BUTEL : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 02-07-2002 : Група за Европа на демокрациите и многообразието - Член
 • 03-07-2002 / 19-07-2004 : Група за Европа на демокрациите и многообразието - Съпредседател

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Chasse, Pêche, Nature, Traditions (Франция)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна и ЕС-Молдова и Делегация за връзки с Беларус

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on recognition of the specificity of wine and defence of the European wine-growing industry EN  
- P5_DCL(2004)0021 - Отпаднала  
Jean-Louis BERNIÉ , Yves BUTEL , Alain ESCLOPÉ , Véronique MATHIEU HOUILLON , Jean SAINT-JOSSE  
Дата на внасяне : 18-03-2004
Срок : 06-05-2004
Брой подписали : 65 - 06-05-2004