Vittorio SGARBI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 11-06-2001 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 11-06-2001 : Forza Italia (Италия)

членове 

  • 21-07-1999 / 11-06-2001 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 06-10-1999 / 11-06-2001 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словения

Заместник 

  • 21-07-1999 / 11-06-2001 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
  • 08-10-1999 / 11-06-2001 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128