Renato BRUNETTA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 28-04-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 28-04-2008 : Forza Italia (Италия)

Заместник-председател 

 • 26-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 01-02-2007 / 28-04-2008 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

членове 

 • 21-07-2004 / 25-07-2004 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 31-01-2007 / 14-03-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-03-2007 / 28-04-2008 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-09-2004 / 28-04-2008 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 15-09-2004 / 28-04-2008 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the commencement of negotiations with a view to Israel's accession to the European Union EN  
- P6_DCL(2006)0065 - Отпаднала  
Renato BRUNETTA  
Дата на внасяне : 25-09-2006
Срок : 18-01-2007
Брой подписали : 41 - 19-01-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.