Luciana SBARBATI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 28-04-2008 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 17-02-2005 : Uniti nell'Ulivo (Италия)
 • 18-02-2005 / 28-04-2008 : Movimento Repubblicani Europei (Италия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по петициите
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по петициите
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по петиции
 • 15-03-2007 / 28-04-2008 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Израел
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по бюджети
 • 14-03-2007 / 28-04-2008 : Делегация за връзки с Израел

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ по проекта за общ бюджет на Европейския съюз за 2008 г.  
- PETI_AD(2007)391974 -  
-
PETI 
OPINION on the proposal for a European Parliament and Council directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing EN  
- PETI_AD(2005)353307 -  
-
PETI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно стойността на книгата за европейската култура и необходимостта от задържане на цените на книгите  
- P6_DCL(2008)0025 - Отпаднала  
Luciana SBARBATI , Daniel DĂIANU , Gianni PITTELLA , Anne LAPERROUZE , Manolis MAVROMMATIS  
Дата на внасяне : 09-04-2008
Срок : 15-07-2008
Брой подписали : 114 - 10-07-2008
Писмена декларация относно спорта и насилието  
- P6_DCL(2007)0020 - Отпаднала  
Gianni PITTELLA , Lapo PISTELLI , Luciana SBARBATI , Lilli GRUBER , Claudio FAVA  
Дата на внасяне : 12-02-2007
Срок : 14-05-2007
Брой подписали : 92 - 14-05-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.